Hrvatska knjiga i identitet Hrvata u Mađarskoj

Szilveszter Bality


DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v1i2.303

Abstract


Dosadašnja pisana produkcija Hrvata u Mađarskoj samo je djelomično sakupljena, evidentirana i bibliografski obrađena. Ovaj nedostatak se pokušava nadoknaditi u sklopu više istraživanja koja namjeravaju sakupiti i iz raznih aspekata obraditi hrvatska izdanja objavljena od kraja Prvog svjetskog rata do 2015. Cilj ovoga rada je opisati povezanost hrvatske pisane riječi i formiranja raznih društvenih/kolektivnih identiteta, a naročito njen utjecaj na nacionalni identitet hrvatske zajednice u Mađarskoj u zadnjih 100-150 godina. Referirajući se na mnoga istraživanja možemo reći da je tiskana riječ igrala presudnu ulogu u formiranju društva u zadnjim stoljećima. Širenje i efikasnije raspačavanje tiskarskih proizvoda povezuje se s pokretima poput reformacije, raznih revolucija koji su uvelike utjecali na društvo, korjenito promijenili odnose unutar zajednica. Pored toga, većina istraživača koji se bave s procesima nastanka raznih kolektivnih identiteta, npr. modernih nacionalnih zajednica (B. Anderson, E. Gellner, A. D. Smith, J. Assmann itd.), daju ključno značenje širenju tiskarskih proizvoda. U spomenutom razdoblju se tiskaju knjige, izlaze razna periodična izdanja na hrvatskom jeziku i, pretpostavljamo, ova izdanja dopiru do svojih čitatelja. U ovom radu ustanovit će se oni kolektivni vrijednosni sustavi čija je prisutnost potvrđena kod Hrvata u Mađarskoj, opisati zašto pisana riječ ima važnu ulogu u izgradnji društvenih identiteta, te putem konkretnih primjera potvrditi postojanost takvih identiteta na stranicama hrvatskih tiskanih izdanja u Mađarskoj.

Keywords


Hrvati u Mađarskoj; povijest knjige; kolektivni identiteti

Full Text:

HTML (Hrvatski)

References


ASSMANN, Jan. 2005. Kulturno pamćenje. Zenica: Vrijeme

BAČIĆ, Slaven. 2010. Nacionalno-integracijski procesi Bunjevaca u Bačkoj i ugarskom Podunavlju. In: Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, br. 2. Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 65-75

BALIĆ, Silvestar. 2014. Književnost u „budimpeštanskoj“ Danici (1923-1944). In: Hrvatski kalendar 2014. Budimpešta: Croatica, 39-42

BLAŽETIN, Stjepan. 1998. Književnost Hrvata u Mađarskoj od 1918. do danas. Pečuh/Osijek: Matica hrvatska/HZZ

BUNJAC, Branimir et al. 2013. Gramatike »međimurskoga« jezika iz 1942. godine. In: Filologija, No. 61, 67-164

FARAGÓ, Tamás. 2011. Bevezetés a történeti demográfiába: I. kötet. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem (digitalno izdanje)

GELLNER, Ernest. 1998. Nacije i nacionalizam. Zagreb: Politička kultura

GRBIĆ, Jadranka. 1994. Identitet, jezik i razvoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku

GYUROK, János; SOKCSEVITS, Dénes. 2001. A magyarországi horvát média. Budapest: Croatica

KITANICS, Máté. 2014. A Magyarországra irányuló horvát migráció a 16-18. században. PhD diss. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola

MANDIĆ, Marin. 1996. Naša gimnazija. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

MANDIĆ, Marin. 2003. Kako je rođena naša „Danica“. In: Hrvatski kalendar 2003. Budimpešta: Croatica Kht., 40-44

SOKCSEVITS, Dénes. 2011. Horvátország: A 7. századtól napjainkig. Budapest: Mundus Novus Könyvek.

ŠPORER, David. 2015. Uvod u povijest knjige. Zagreb: Leykam international d.o.o.

TILKOVSZKY, Lóránt. 1998. Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen: Csokonai Kiadó

TÓTH, István György. 2009. Franjevci Bosne Srebrene u osmanskoj Mađarskoj i Transilvaniji od 16. do 18. stoljeća. In: Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, br. 1. Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 3-28
DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v1i2.303

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
X
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Libellarium (Online). ISSN 1846-9213 © 2008

ERIH PLUS
doaj.pngCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.